Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

04-09-2023

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - lipiec 2023 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2023 rok

 

Wykonanie za (07/2023)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

20 544 096,00

1 668 617,87

10 854 190,25

52,83%

 

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

 

8 649 779,00

 

741 630,23

 

4 307 596,42

 

49,80%

2

leki stosowane w chemioterapii

663 904,00

53 930,28

307 539,09

46,32%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

238 987,00

20 139,12

131 132,25

54,87%

4

Refundacja, w tym:

9 876 709,00

781 984,61

5 606 390,64

56,76%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

9 819 026,00

 

778 535,03

 

5 577 507,10

 

56,80%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15

ust. 2 pkt 17 ustawy

35 541,00

2 248,39

19 341,64

54,42%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

22 142,00

 

1 201,19

 

9 541,90

 

43,09%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

38 000,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

1 049 004,00

 

70 100,15

 

495 947,51

 

47,28%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

27 713,00

833,48

5 584,34

20,15%

 


1 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn.zm.)

Wszystkie aktualności