Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

04-01-2024

 

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - listopad 2023 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2023 rok

 

Wykonanie za (11/2023)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

21 246 972,00

1 889 169,97

18 405 994,87

86,63%

 

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

 

8 897 393,00

 

709 529,30

 

7 379 447,41

 

82,94%

2

leki stosowane w chemioterapii

648 382,00

52 453,27

520 580,38

80,29%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

295 807,00

34 017,92

240 585,89

81,33%

4

Refundacja, w tym:

9 971 487,00

863 872,58

9 033 996,77

90,60%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

9 906 583,00

 

859 789,24

 

8 987 816,22

 

90,73%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15

ust. 2 pkt 17 ustawy

43 122,00

2 213,41

29 271,94

67,88%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

21 782,00

 

1 869,93

 

16 908,61

 

77,63%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

1 410 706,00

 

227 841,66

 

1 221 712,01

 

86,60%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

23 197,00

1 455,24

9 672,41

41,70%

Wszystkie aktualności