Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

04-03-2024

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia za styczeń 2024 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł.

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2024 rok

 

Wykonanie za (01/2024)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

22 265 194,00

1 701 510,37

1 701 510,37

7,64%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

9 750 494,00

590 671,93

590 671,93

6,06%

2

leki stosowane w chemioterapii

703 574,00

41 228,30

41 228,30

5,86%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

324 033,00

6 138,32

6 138,32

1,89%

4

Refundacja, w tym:

10 273 444,00

825 636,50

825 636,50

8,04%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

10 206 489,00

 

822 301,18

 

822 301,18

 

8,06%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15

ust. 2 pkt 17 ustawy

39 956,00

2 079,96

2 079,96

5,21%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

26 999,00

 

1 255,36

 

1 255,36

 

4,65%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

20 563,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

1 167 944,00

 

236 326,56

 

236 326,56

 

20,23%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

25 142,00

1 508,76

1 508,76

6,00%

 

 

 

Wszystkie aktualności