Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

03-04-2024

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - luty 2024 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2024 rok

 

Wykonanie za (02/2024)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

22 570 313,00

1 915 696,52

3 617 206,89

16,03%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

9 758 888,00

800 020,81

1 390 692,74

14,25%

2

leki stosowane w chemioterapii

703 220,00

48 680,22

89 908,52

12,79%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

324 005,00

13 638,95

19 777,27

6,10%

4

Refundacja, w tym:

10 571 345,00

818 566,39

1 644 202,89

15,55%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

10 504 419,00

 

815 056,18

 

1 637 357,36

 

15,59%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15

ust. 2 pkt 17 ustawy

39 966,00

2 024,78

4 104,74

10,27%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

26 960,00

 

1 485,43

 

2 740,79

 

10,17%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

20 563,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

1 167 945,00

 

233 274,93

 

469 601,49

 

40,21%

7

Koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

24 347,00

1 515,22

3 023,98

12,42%

 


1 (Dz. U. z 2024 r. poz. 146 z późn.zm.)

Wszystkie aktualności