Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat Departamentu Informatyki

15-04-2019

W nawiązaniu do komunikatu Departamentu Informatyki z dnia 9.11.2018 r. informujemy, że zaktualizowana została specyfikacja usług do obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Specyfikacja usług do obsługi zleceń zaopatrzenia w wyroby medyczne v1.1

Specyfikacja wsdl v1.1

Dokumentacja XSD v1.1

Usługi testowe dostępne są pod adresami:

Uwaga! Obecnie udostępnione środowisko testowe obsługuje jedynie wersję 1.1. Nie obsługiwane są również zlecenia naprawy wyrobu medycznego.

O uruchomieniu produkcyjnym w/w usług NFZ poinformuje w odrębnym komunikacie.

Wszelkie uwagi i pytania dot. interfejsów można kierować na adres:

Źródło: Departament Informatyki

Wszystkie aktualności