Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat Departamentu Informatyki

Ważne!
17-09-2019

W nawiązaniu do komunikatu Departamentu Informatyki z dnia 29 sierpnia 2019 r. informujemy, że zostało wyłączone środowisko testowe obsługujące specyfikację usług dla eZWM w wersji v1.1 oraz została odinstalowana aplikacja AP-ZZ w wersji v1.1.

Jednocześnie informujemy, że włączone zostało środowisko testowe obsługujące specyfikację usług dla eZWM w wersji v2.1.2. Specyfikacja usług uwzględnia przepisy ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 r. poz. 1096) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecania naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. poz. 1555).

Adresy usług web service nie ulegają zmianie.

O uruchomieniu aplikacji AP-ZZ w wersji v2.1.2 NFZ poinformuje w odrębnym komunikacie.

Dodatkowo poniżej załączamy poprawioną specyfikację XSD:

1. W pliku dokument_zlecenia_v2.1.xsd zmieniono:

- wymagalność atrybutu @typ-pers-zlec (element osoba-uprawniona) z optional na required -> zmiana na wartość zgodną ze specyfikacją

2. W pliku dokument_wynik_weryfikacji_v2.1.xsd zmieniono:

- precyzję atrybutu @rodzaj-dokumentu (element upraw-dod-dok) z 20 znaków na 10 znaków -> zmiana na precyzję zgodną ze specyfikacją

Wszelkie uwagi i pytania dot. interfejsów proszę kierować na adres:

Źródło:Depatament Informatyki

Wszystkie aktualności