Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej

11-09-2018

Mając na uwadze realizację rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczącego przekazywania przez Narodowy Fundusz Zdrowia dodatkowych środków na finansowanie świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne, Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że warunkiem wypłaty ww. środków jest przekazanie do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ informacji dotyczących pielęgniarek i położnych. Jednocześnie zaakcentować należy, że zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, niewykonanie przez świadczeniodawcę obowiązków określonych w tym akcie normatywnym skutkować będzie nałożeniem na świadczeniodawcę kary umownej.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności