Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

08-05-2015

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696) Centrala NFZ publikuje korektę informacji o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków w refundacji aptecznej, wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN za styczeń 2015 r. W wyniku ponownego eksportu danych dokonanych przez jeden z oddziałów wojewódzkich NFZ, potrzebnych do kolejnych analiz, wykryto nieprawidłowości. Skutkuje to koniecznością opublikowania  skorygowanych danych w części dotyczącej refundacji aptecznej.

 

źródło - Departament Gospodarki Lekami

 

Wszystkie aktualności