Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

14-06-2017

Komunikat dotyczący prawidłowego sprawozdawania świadczeń w zakresie chemioterapia i programy lekowe.

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i  Centralne Reguły Weryfikacji. Informujemy,  że nowe sprawdzenia  o  numerach  51730001, 51730002, 51730003 będą uruchomione od lipca br.  i  posłużą weryfikacji   zgodności  danych przekazywanych komunikatem SWIAD  o substancjach lekowych  rozliczanych  w programach lekowych   w odniesieniu do odpowiadających im informacji  o podanych  substancjach  i sprawozdanych  za pośrednictwem Panelu Lekowego SMPT. Zamieszczone w poniższej tabeli sprawdzenia będą weryfikować spójność i zgodność  z obowiązującymi przepisami  danych o świadczeniach w zakresie  programów lekowych oraz  chemioterapii.

Kod i wersja

51730001 w wersji 1.1

Nazwa

Czy pacjent identyfikowany na podstawie typu pacjenta, typu identyfikatora występuje w przynajmniej jednym programie przekazanym do OW NFZ z systemu SMPT.

Kod i wersja

51730002 w wersji 1.1

Nazwa

Czy w przynajmniej jednym programie, w którym zarejestrowano identyfikator pacjenta przekazano dane o podaniu leku zgodne z danymi przekazanymi w komunikacie SWIAD.

Kod i wersja

51730003 w wersji 1.1

Nazwa

Czy ilość podanej pacjentowi substancji (wyrażonej w jednostce miary właściwej dla grupy substancji) wykazanej w podaniach zarejestrowanych w SMPT, jest zgodna z ilością substancji sprawozdanej w pozycjach rozliczeniowych komunikatu SWIAD

Kod i wersja

51705005 w wersji 1.1

Nazwa

Sprawdzenie czy w ramach zestawu świadczeń sprawozdano przynajmniej jedno z rozpoznań wymaganych do rozliczenia świadczenia w ramach umów z poszczególnych typów umów.

Kod i wersja

51715026 w wersji 1.1

Nazwa

Sprawozdanie czy nie przekroczono maksymalnej dawki dziennej substancji czynnej podanej pacjentowi w odniesieniu do produktu handlowego w ramach świadczeń z chemioterapii.

Kod i wersja

51715027 w wersji 1.1

Nazwa

Sprawdzenie czy w ramach sprawozdawanego zestawu świadczeń z zakresu programy lekowe przekazano dodatkowo świadczenie lekowe
z substancją czynną wymaganą w ramach programu.

Kod i wersja

51710018 w wersji 1.1

Nazwa

Sprawdzenie czy dla świadczeń dla których konieczne jest określenie umiejscowienia, sprawozdanych w ramach typów umów 03/3 i 03/5 zostały przekazane dane o umiejscowieniu.

Kod i wersja

51790022 w wersji 1.1

Nazwa

Sprawdzenie czy dla świadczeń zrealizowanych od 2015-08-01 dla których przekazano informację o fakturach zakupowych- przekazano datę wystawienia faktury.

 
źródło - Departament Gospodarki Lekami
Wszystkie aktualności