Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

30-06-2017

Komunikat

w sprawie ogłoszenia świadczeniodawcy, któremu, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielane jest upoważnienie do przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup leków do realizacji programu lekowego „Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową”

Na podstawie § 8a ust. 2 pkt 3 oraz ust. 6 zarządzenia Nr/66/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że świadczeniodawcą, który w roku 2016 zrealizował świadczenia o najwyższej wartości w zakresie leków stosowanych w ramach programu lekowego „Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową” jest:

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,

ul. Wolska 37,

01 – 201 Warszawa.

 

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wskazuje

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,

ul. Wolska 37,

01 – 201 Warszawa

jako świadczeniodawcę, któremu, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielane jest upoważnienie do przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup leków do realizacji programu lekowego „Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową".

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności