Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

20-07-2017

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w ankietach opublikowanych do postępowań konkursowych, zgodnie z zapisami wprowadzonymi przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniającymi rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  (Dz.U. z dnia 29 czerwca 2017 r. Poz. 1279) nie został zaktualizowany zapis dla kryterium personel, dla programów onkologicznych i nieonkologicznych.

Zawarty w ankietach zapis: ”Równoważnik co najmniej 4 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie medycyny określonej w tabeli nr 3 realizujący program lekowy w oddziale szpitalnym lub w poradni przyszpitalnej” powinien brzmieć: „Równoważnik co najmniej 4 etatów – lekarz specjalista w dziedzinie medycyny określonej w tabeli nr 3, zgłoszony do realizacji programu lekowego w oddziale szpitalnym lub w poradni przyszpitalnej”.

Jednocześnie informujemy, że ankiety zostaną zaktualizowane po opublikowaniu nowej wersji szablonów postępowań konkursowych.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności