Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

11-10-2017

Departament Gospodarki Lekami informuje, że zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 90/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie programu lekowego leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową, wartość produktu rozliczeniowego z katalogu ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych dla świadczenia o kodzie 5.08.08.0000079 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B 18.2) korygowana jest o współczynnik 1,68 w przypadku:

  1. pacjentów dla których koszt terapii nie przekracza 27000 zł lub
  2. pacjentów ze zwłóknieniem wątroby sklasyfikowanym jako F3 lub F4.

W związku z powyższym w celu prawidłowego rozliczenia ww. świadczenia 5.08.08.0000079 należy je sprawozdawać jednorazowo za okres całej terapii ww. programie wprowadzając krotności 1,68 (współczynnik korygujący) bądź krotność 1 (w przypadku pacjentów nie spełniających ww. warunków).

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności