Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

12-10-2017

W związku z realizacją programu lekowego Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem (ICD-10 C44) uprzejmie informuję, że wnioski o zakwalifikowanie pacjentów do leczenia w ww. programie lekowym, których wzór został określony w załączniku nr 16 do zarządzenia nr 66/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) (z późn. zm.) oraz inne dane związane z kwalifikacją pacjentów do ww. programu lekowego, świadczeniodawcy zobowiązani są przesyłać do Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry na adres:

Wojskowy Instytut Medyczny
Klinika Dermatologiczna
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa
e-mail:

źródło - Departament Gospodarki Lekami
 

Wszystkie aktualności