Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

08-11-2017

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji raportów aptecznych.

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji raportów aptecznych w celu ujednolicenia zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia aptekom, które posiadają umowę na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, uporządkowania sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności