Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

01-12-2017

W związku z publikacją Zarządzenia Nr 112/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia oraz Zarządzenia Nr 114/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 266.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności