Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

01-12-2017

W związku z Zarządzeniem Nr 81/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. dla świadczeniodawców zakwalifikowanych w ramach PSZ do poziomu szpitali ogólnopolskich, szpitali onkologicznych lub pulmonologicznych, w przypadku rozliczania świadczeń produktami rozliczeniowymi określonymi w załączniku nr 1e do Zarządzenia Nr 54/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniającego  zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, z wyłączeniem świadczeń polegających na zapewnieniu zakwaterowania świadczeniobiorcom poza oddziałem szpitalnym wartość rozliczeniowa tych świadczeń została podniesiona o współczynnik 1,2.

Mając na uwadze powyższe uprawnieni świadczeniodawcy powinni świadczenia o kodach: 5.08.05.0000170, 5.08.05.0000171, 5.08.05.0000174 sprawozdawać z wartością podniesioną o 20 procent, z krotnością faktyczną i rozliczeniową równą 1 bez dodawania kodu specjalnego rozliczenia WKO.

Z kolei dla świadczeń o kodach: 5.08.05.0000172, 5.08.05.0000173, 5.08.05.0000175, 5.08.05.0000176 uprawnieni świadczeniodawcy, powinni podawać krotność faktyczną równą 1 i rozliczeniową 1,2  wraz z jednoczesnym wykazaniem kodu specjalnego rozliczenia WKO.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności