Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

19-03-2018

W związku z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2018.13), udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 269.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności