Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

30-03-2018

W związku z publikacją  Zarządzenia Nr 25/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe oraz Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2018.13), udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 270.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności