Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

25-07-2018

Komunikat dla świadczeniodawców i osób uprawnionych do wystawiania recept w sprawie zmian w zakresie pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty

W ślad za komunikatem z dnia 8 czerwca 2018 r. Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w celu zachowania dłuższego okresu przejściowego umożliwiającego dostosowanie systemów informatycznych, dotychczas stosowane komunikaty XML, zawierające informacje o przydzielonych numerach recept, komunikat RECD (na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego i  śląskiego) oraz komunikat XSZ (na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego) będą jeszcze obowiązywały do dnia 31 października 2018 r. 

NFZ udostępnia jednocześnie poprawiony format komunikatu NR_REC, w którym dokonano zmiany w atrybucie ‘xmlns’. Dokument publikowany jest w trybie śledzenia zmian, tak aby była widoczna wprowadzona zmiana. W związku z powyższą poprawką wersja komunikatu NR_REC (1.1) nie ulega zmianie,  nie ma konieczności po stronie świadczeniodawców modyfikacji systemów informatycznych do obsługi tego komunikatu. Opublikowany na stronie Centrali NFZ w dniu 22 maja 2018 r. schemat xsd komunikatu NR_REC w wersji 1.1. jest prawidłowy.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności