Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

28-11-2018

Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami dotyczący progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w miesiącu grudniu 2018 r.

W związku z § 25 Zarządzenia nr 56/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, Centrala NFZ publikuje informację dotyczącą średniego kosztu rozliczenia

1 miligrama substancji czynnych: anagrelid, kapecytabina, bendamustyna, który w miesiącu wrześniu 2018 r. wynosił:

  • dla substancji czynnej anagrelid – 21,0455 zł;
  • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0032 zł;
  • dla substancji czynnej bendamustyna – 1,0772 zł.

W związku z powyższym, próg kosztowy uprawniający do zastosowania współczynnika korygującego w miesiącu grudniu 2018 r. wynosi:

  • dla substancji czynnej anagrelid – 18,9409 zł/mg;
  • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0028 zł/mg;
  • dla substancji czynnej bendamustyna – 0,9694 zł/mg.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności