Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

03-12-2018

Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii za okres od stycznia do września 2018 r. opublikowany w związku z:

  • § 28b Zarządzenia Prezesa Funduszu nr 75/2018/DGL w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe w brzmieniu nadanym przez zarządzenie Prezesa Funduszu nr 124/2018/DGL

    oraz
     
  • § 25b Zarządzenia Prezesa Funduszu nr 56/2018/DGL w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w brzmieniu nadanym przez zarządzenie Prezesa Funduszu nr 123/2018/DGL.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności