Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

21-12-2018

Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami dotyczący progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w miesiącu styczniu 2019 r.

W związku z § 25 Zarządzenia nr 56/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, Centrala NFZ publikuje informację dotyczącą średniego kosztu rozliczenia 1 miligrama substancji czynnych: anagrelid, kapecytabina, bendamustyna, który w miesiącu październiku 2018 r. wynosił:

  • dla substancji czynnej anagrelid – 20,8264 zł;
  • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0032 zł;
  • dla substancji czynnej bendamustyna – 1,3350 zł.

W związku z powyższym, próg kosztowy uprawniający do zastosowania współczynnika korygującego w miesiącu styczniu 2019 r. wynosi:

  • dla substancji czynnej anagrelid – 18,7437 zł/mg;
  • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0028 zł/mg;
  • dla substancji czynnej bendamustyna – 1,2015 zł/mg.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności