Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

31-01-2019

Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami dotyczący progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w miesiącu styczniu 2019 r. dla substancji czynnych: bicalutamid, temozolomid, filgrastim.

W związku z § 25 Zarządzenia nr 56/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia oraz zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 9/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, Centrala NFZ publikuje informację dotyczącą średniego kosztu rozliczenia substancji czynnych: bicalutamid, temozolomid, filgrastim, który w miesiącu  październiku 2018 r. wynosił:

  • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0100 zł/mg;
  • dla substancji czynnej temozolomid – 0,2805 zł/mg;
  • dla substancji czynnej filgrastim - 0,8742 zł/1 000 000 j.m.

W związku z powyższym, próg kosztowy uprawniający do zastosowania współczynnika korygującego w miesiącu styczniu 2019 r. wynosi:

  • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0090 zł/mg;
  • dla substancji czynnej temozolomid – 0,2524 zł/mg;
  • dla substancji czynnej filgrastim – 0,7867 zł/1 000 000 j.m.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności