Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

31-01-2019

W związku z § 25 Zarządzenia nr 56/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, Centrala NFZ publikuje informację dotyczącą średniego kosztu rozliczenia substancji czynnych: anagrelid, kapecytabina, bendamustyna, bicalutamid, temozolomid, filgrastim, który w miesiącu listopadzie 2018 r. wynosił:

 • dla substancji czynnej anagrelid – 20,3205 zł/mg;
 • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0031 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bendamustyna - 1,4661 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0106 zł/mg;
 • dla substancji czynnej temozolomid – 0,2888 zł/mg;
 • dla substancji czynnej filgrastim - 0,8407 zł/ 1 000 000 j.m.

W związku z powyższym, próg kosztowy uprawniający do zastosowania współczynnika korygującego w miesiącu lutym 2019 r. wynosi:

 • dla substancji czynnej anagrelid – 18,2884 zł/mg;
 • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0028 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bendamustyna – 1,3194 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0095 zł/mg;
 • dla substancji czynnej temozolomid – 0,2599 zł/mg;
 • dla substancji czynnej filgrastim – 0,7566 zł/1 000 000 j.m.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności