Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

28-03-2019

W związku z § 25 Zarządzenia nr 56/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, Centrala NFZ publikuje informację dotyczącą średniego kosztu rozliczenia substancji czynnych: anagrelid, kapecytabina, bendamustyna, bicalutamid, temozolomid, filgrastim, który w miesiącu styczniu 2019 r. wynosił:

 • dla substancji czynnej anagrelid – 16,5373 zł/mg;
 • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0031 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bendamustyna – 1,4658 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0108 zł/mg;
 • dla substancji czynnej temozolomid – 0,2842 zł/mg;
 • dla substancji czynnej filgrastim - 0,8156 zł/1 000 000 j.m.

W związku z powyższym, próg kosztowy uprawniający do zastosowania współczynnika korygującego w miesiącu kwietniu 2019 r. wynosi:

 • dla substancji czynnej anagrelid – 14,8835 zł/mg;
 • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0027 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bendamustyna – 1,3192 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0097 zł/mg;
 • dla substancji czynnej temozolomid – 0,2557 zł/mg;
 • dla substancji czynnej filgrastim – 0,7340 zł/1 000 000 j.m.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności