Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

10-05-2019

W związku z § 25 Zarządzenia nr 56/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, Centrala NFZ publikuje informację dotyczącą średniego kosztu rozliczenia substancji czynnych: anagrelid, kapecytabina, bendamustyna, bicalutamid, temozolomid, filgrastim, który w miesiącu lutym 2019 r. wynosił:

 • dla substancji czynnej anagrelid – 16,3311 zł/mg;
 • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0032 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bendamustyna – 1,5914 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0112 zł/mg;
 • dla substancji czynnej temozolomid – 0,2760 zł/mg;
 • dla substancji czynnej filgrastim - 0,8390 zł/1 000 000 j.m.

W związku z powyższym, próg kosztowy uprawniający do zastosowania współczynnika korygującego w miesiącu maju 2019 r. wynosi:

 • dla substancji czynnej anagrelid – 14,6979 zł/mg;
 • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0028 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bendamustyna – 1,4322 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0100 zł/mg;
 • dla substancji czynnej temozolomid – 0,2484 zł/mg;
 • dla substancji czynnej filgrastim – 0,7551 zł/1 000 000 j.m.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności