Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

04-06-2019

W związku z § 25 Zarządzenia nr 56/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, Centrala NFZ publikuje informację dotyczącą średniego kosztu rozliczenia substancji czynnych: anagrelid, kapecytabina, bendamustyna, bicalutamid, temozolomid, filgrastim, który w miesiącu marcu 2019 r. wynosił:

 • dla substancji czynnej anagrelid – 16,2589 zł/mg;
 • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0041 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bendamustyna – 1,6108 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0114 zł/mg;
 • dla substancji czynnej temozolomid – 0,3006 zł/mg;
 • dla substancji czynnej filgrastim - 0,8678 zł/1 000 000 j.m.

W związku z powyższym, próg kosztowy uprawniający do zastosowania współczynnika korygującego w miesiącu czerwcu 2019 r. wynosi:

 • dla substancji czynnej anagrelid – 14,6330 zł/mg;
 • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0036 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bendamustyna – 1,4497 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0102 zł/mg;
 • dla substancji czynnej temozolomid – 0,2705 zł/mg;
 • dla substancji czynnej filgrastim – 0,7810 zł/1 000 000 j.m.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności