Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

30-07-2019

W związku z § 25 Zarządzenia nr 56/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, Centrala NFZ publikuje informację dotyczącą średniego kosztu rozliczenia substancji czynnych: anagrelid, kapecytabina, bendamustyna, bicalutamid, temozolomid, filgrastim, który w miesiącu maju 2019 r. wynosił:

 • dla substancji czynnej anagrelid – 15,4012 zł/mg;
 • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0034 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bendamustyna – 1,9750 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0121 zł/mg;
 • dla substancji czynnej temozolomid – 0,2958 zł/mg;
 • dla substancji czynnej filgrastim - 0,8752 zł/1 000 000 j.m.

W związku z powyższym, próg kosztowy uprawniający do zastosowania współczynnika korygującego w miesiącu sierpniu 2019 r. wynosi:

 • dla substancji czynnej anagrelid – 13,8610 zł/mg;
 • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0030 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bendamustyna – 1,7775 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0108 zł/mg;
 • dla substancji czynnej temozolomid – 0,2662 zł/mg;
 • dla substancji czynnej filgrastim – 0,7876 zł/1 000 000 j.m

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności