Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

28-08-2019

W związku z § 25 Zarządzenia nr 56/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, Centrala NFZ publikuje informację dotyczącą średniego kosztu rozliczenia substancji czynnych: anagrelid, kapecytabina, bendamustyna, bicalutamid, temozolomid, filgrastim, który w miesiącu czerwcu 2019 r. wynosił:

 • dla substancji czynnej anagrelid – 14,1660 zł/mg;
 • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0034 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bendamustyna – 2,0572 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0121 zł/mg;
 • dla substancji czynnej temozolomid – 0,3010 zł/mg;
 • dla substancji czynnej filgrastim - 0,8960 zł/1 000 000 j.m.

W związku z powyższym, próg kosztowy uprawniający do zastosowania współczynnika korygującego w miesiącu wrześniu 2019 r. wynosi:

 • dla substancji czynnej anagrelid  - 12,7494 zł/mg;
 • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0030 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bendamustyna – 1,8514 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0108 zł/mg;
 • dla substancji czynnej temozolomid – 0,2709 zł/mg;
 • dla substancji czynnej filgrastim – 0,8064 zł/1 000 000 j.m.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności