Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

03-10-2019

W związku z § 25 Zarządzenia nr 56/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, Centrala NFZ publikuje informację dotyczącą średniego kosztu rozliczenia substancji czynnych: anagrelid, kapecytabina, bendamustyna, bicalutamid, temozolomid, filgrastim, który w miesiącu lipcu 2019 r. wynosił:

 • dla substancji czynnej anagrelid – 13,2683 zł/mg;
 • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0038 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bendamustyna – 2,0331 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0133 zł/mg;
 • dla substancji czynnej temozolomid – 0,2969 zł/mg;
 • dla substancji czynnej filgrastim - 0,8832 zł/1 000 000 j.m.

W związku z powyższym, próg kosztowy uprawniający do zastosowania współczynnika korygującego w miesiącu październiku 2019 r. wynosi:

 • dla substancji czynnej anagrelid –11,9414 zł/mg;
 • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0034 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bendamustyna – 1,8297 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0119 zł/mg;
 • dla substancji czynnej temozolomid – 0,2672 zł/mg;
 • dla substancji czynnej filgrastim – 0,7948 zł/1 000 000 j.m.
Wszystkie aktualności