Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

08-11-2019

W związku z § 25 Zarządzenia nr 56/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, Centrala NFZ publikuje informację dotyczącą średniego kosztu rozliczenia substancji czynnych: anagrelid, kapecytabina, bendamustyna, bicalutamid, temozolomid, filgrastim, który w miesiącu sierpniu 2019 r. wynosił:

 • dla substancji czynnej anagrelid – 13,5784 zł/mg;
 • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0041 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bendamustyna – 2,2115 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0134 zł/mg;
 • dla substancji czynnej temozolomid – 0,2687 zł/mg;
 • dla substancji czynnej filgrastim - 0,8960 zł/1 000 000 j.m.

W związku z powyższym, próg kosztowy uprawniający do zastosowania współczynnika korygującego w miesiącu listopadzie 2019 r. wynosi:

 • dla substancji czynnej anagrelid  - 12,2205 zł/mg;
 • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0036 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bendamustyna – 1,9903 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0120 zł/mg;
 • dla substancji czynnej temozolomid – 0,2418 zł/mg;
 • dla substancji czynnej filgrastim – 0,8064 zł/1 000 000 j.m.
Wszystkie aktualności