Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

28-11-2019

W związku z § 25 Zarządzenia nr 56/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, Centrala NFZ publikuje informację dotyczącą średniego kosztu rozliczenia substancji czynnych: anagrelid, kapecytabina, bendamustyna, bicalutamid, temozolomid, filgrastim, który w miesiącu wrześniu 2019 r. wynosił:

 • dla substancji czynnej anagrelid – 12,5632 zł/mg;
 • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0039 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bendamustyna – 2,2755 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0135 zł/mg;
 • dla substancji czynnej temozolomid – 0,2806zł/mg;
 • dla substancji czynnej filgrastim - 0,8631 zł/1 000 000 j.m.

W związku z powyższym, próg kosztowy uprawniający do zastosowania współczynnika korygującego w miesiącu grudniu 2019 r. wynosi:

 • dla substancji czynnej anagrelid – 11,3068 zł/mg;
 • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0035 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bendamustyna – 2,0479 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0121 zł/mg;
 • dla substancji czynnej temozolomid – 0,2525 zł/mg;
 • dla substancji czynnej filgrastim – 0,7767 zł/1 000 000 j.m.
Wszystkie aktualności