Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

03-02-2020

W związku z § 25 Zarządzenia nr 56/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, Centrala NFZ publikuje informację dotyczącą średniego kosztu rozliczenia substancji czynnych: anagrelid, kapecytabina, bendamustyna, bicalutamid, temozolomid, filgrastim, rytuksymab, który w miesiącu listopadzie 2019 r. wynosił:

 • dla substancji czynnej anagrelid – 11,0915 zł/mg;
 • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0039 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bendamustyna – 2,4083 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0152 zł/mg;
 • dla substancji czynnej temozolomid – 0,2902 zł/mg;
 • dla substancji czynnej filgrastim - 0,8378 zł/1 000 000 j.m.
 • dla substancji czynnej rytuksymab – 6,0268 zł/mg

W związku z powyższym, próg kosztowy uprawniający do zastosowania współczynnika korygującego w miesiącu lutym 2020 r. wynosi:

 • dla substancji czynnej anagrelid – 9,9823 zł/mg;
 • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0035 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bendamustyna – 2,1674 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0136 zł/mg;
 • dla substancji czynnej temozolomid – 0,2611 zł/mg;
 • dla substancji czynnej filgrastim – 0,7540 zł/1 000 000 j.m.
 • dla substancji czynnej rytuksymab - 5,4241 zł/mg
Wszystkie aktualności