Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

20-03-2020

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Centrala NFZ podaje do wiadomości informację o wielkości kwoty refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN (GTIN) lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN (GTIN) od stycznia do grudnia 2019 r.

 Wartość refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych według kodów EAN (GTIN) od stycznia do grudnia 2019 r. – refundacja apteczna

Wartość refundacji leków według kodów EAN (GTIN) od stycznia do grudnia 2019 r. – programy lekowe i chemioterapia

  

Wszystkie aktualności