Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

24-08-2020

W związku z wprowadzoną zmianą do schematu parsowania (XSD) wykorzystywanego w procesie importu komunikatu LEK 2.8 Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje korektę wersji schematu.

W stosunku do poprzedniej wersji uzupełniono typ wyliczeniowy dla atrybutu "lek@uprawnienie-realizacja" o wartość "C" - Pacjent posiadający uprawnienie określone w art. 43b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Schemat obowiązuje od 17 okresu rozliczeniowego tj. od sprawozdawczości za pierwszą połowę września 2020 r.

Udostępnione pliki to

lek_2_8.xsd 

lek_2_8_common.xsd

Wszystkie aktualności