Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

28-08-2020

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Centrala NFZ podaje do wiadomości informację o wielkości kwoty refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN (GTIN) lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN (GTIN) za okres styczeń-czerwiec 2020 r.

Wartość refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych według kodów EAN (GTIN) za okres od stycznia do czerwca 2020 r. – refundacja apteczna

Wartość refundacji leków według kodów EAN (GTIN) za okres od stycznia do czerwca 2020 r. – programy lekowe i chemioterapia

Wszystkie aktualności