Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

27-05-2021

Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do marca 2021 r. opublikowany w związku z:

  • § 30 Zarządzenia Prezesa Funduszu nr 162/2020/DGL  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe,

oraz

  • § 29 Zarządzenia Prezesa Funduszu nr 72/2021/DGL w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
Wszystkie aktualności