Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

04-01-2022

W związku z wprowadzoną zmianą do schematu parsowania (XSD) wykorzystywanego w procesie importu komunikatu LEK 2.9 Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje kolejną wersję schematu.

Zmodyfikowano zasady walidacji w schemacie XSD umożliwiając sprawozdanie recept refundowanych, wystawionych pacjentom przez farmaceutów w ramach kontynuacji leczenia. Komunikat LEK w wersji 2.8 obowiązuje dla recept zrealizowanych do 6 okresu rozliczeniowego 2022 roku włącznie, tj. dla sprawozdawczości za drugą połowę marca 2022 z zastrzeżeniem, że sprawozdawanie realizacji recept wystawionych przez farmaceutów zgodnie z art. 96 ust. 3a ustawy Prawo farmaceutyczne wymaga posłużenia się formatem w wersji 2.9. Komunikat LEK w wersji 2.9 obowiązuje dla recept zrealizowanych od 2 okresu rozliczeniowego 2022, tj. dla sprawozdawczości za drugą połowę stycznia 2022 r.

Wszystkie aktualności