Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

29-08-2023

W związku z realizacją zmian wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wprowadzających nowe uprawnienie dodatkowe „DZ” oraz rozszerzających uprawnienie dodatkowe „S”, wprowadzona została zmiana do Wzoru komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (wersja 3.0).

Dodatkowo wprowadzono rozdzielenie identyfikacji osoby wydającej, która zrealizowała receptę, osoby przyjmującej receptę do realizacji w przypadku leku recepturowego oraz osoby wykonującej lek recepturowy.

Zwiększono także format dotyczący wartości, refundacji, dopłat cena-detal, cena-hurtowa-brutto, wartość-skład oraz cena-hurtowa-brutto-skład z (8,2) na (10,2).

Komunikat elektroniczny LEK w wersji 3.0 obowiązuje od dnia 1 września 2023 r. tj. od 17 okresu rozliczeniowego.

Wszystkie aktualności