Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

26-03-2024

Komunikat w sprawie prawidłowego sposobu obliczania odpłatności pacjenta posiadającego uprawnienie dodatkowe dla leków z wykazu G1 lub G2 obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

W związku z ukazaniem się w dniu 18 marca 2024 r. obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 kwietnia 2024 r., Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje  „Komunikat w sprawie prawidłowego sposobu obliczania odpłatności pacjenta posiadającego uprawnienie dodatkowe dla leków z wykazu G1 lub G2 obwieszczenia Ministra Zdrowia”.

 

Wszystkie aktualności