Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL - Słownik GRS

15-03-2019

W związku z publikacją  Zarządzenia Nr 30/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, udostępniona została nowa publikacja słownika grup substancji czynnych GRS wersja 7.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności