Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL - Słownik GRS

06-06-2019

W związku z publikacją Komunikatu Departamentu Gospodarki Lekami dotyczącego progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w miesiącu czerwcu 2019 r., z dnia 4 czerwca 2019 r. oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, udostępniona została nowa publikacja słownika grup substancji czynnych GRS wersja 10.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności