Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL - Słownik GRS

03-12-2019

W związku z publikacją Komunikatów Departamentu Gospodarki Lekami dotyczących progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia oraz Zarządzenia Nr 160/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, udostępniona została nowa publikacja słownika grup substancji czynnych GRS wersja 16.

źródło: Departament Gospodarki Lekami

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności