Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL - Słownik PRH

06-12-2018

W związku z publikacją Zarządzenia Nr 123/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, Zarządzenia Nr 124/2018/DGL Prezesa  Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe oraz obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 105), udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 277.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

 

Wszystkie aktualności