Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL - Słownik PRH

05-06-2019

W związku z publikacją Zarządzenia Nr 59/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe oraz obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2019 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 38), udostępniona została nowa wersja słownika produktów handlowych wersja 281.

Wszystkie aktualności