Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL - Słownik PRH

21-02-2020

W związku z publikacją Zarządzenia Nr 16/2020/DGL z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, Zarządzenia Nr 180/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r.  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia oraz obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz.105), udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 287.

źródło: Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności