Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL - słownik PRH

26-03-2021

Udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 295.

Jednocześnie przypominamy, że słowniki grup substancji  (GRS) publikowane są na stronie:

https://slowniki.nfz.gov.pl/ 

Źródło:Departament Gospodarki Lekami 

Wszystkie aktualności