Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL - Słownik PRH

23-04-2021

Udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 296.

Jednocześnie przypominamy, że słowniki grup substancji (GRS) publikowane są na stronie: https://slowniki.nfz.gov.pl/ .”

Wszystkie aktualności