Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL - słownik PRH

11-08-2021

Udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 299.

Jednocześnie przypominamy, że słowniki grup substancji  (GRS) publikowane są na stronie: https://slowniki.nfz.gov.pl/ .

Wszystkie aktualności