Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL - słownik PRH

19-10-2021

Udostępnione zostały nowe publikacje słownika produktów handlowych wersja 301 i 302.

Jednocześnie przypominamy, że słowniki grup substancji (GRS) publikowane są na stronie:

https://slowniki.nfz.gov.pl/

Wszystkie aktualności